(ไม่ใช่) คน กทม. ขอเลือกด้วย

เปิดคูหาให้ประชาชนที่ใช้ชีวิตใน กทม. (แม้ไม่มีทะเบียนบ้าน) เลือกผู้ว่าฯ และสภา กทม.
นับถอยหลังหมดเวลาเข้าคูหานี้ วันที่ 13 พ.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
00
:
วัน
:
00
:
00
00
ชั่วโมง
นาที
วินาที

แคมเปญสิ้นสุด

วันที่ 13 พ.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
ไม่มีการเก็บผลคะแนนเพื่อเผยแพร่หลังจากวันเวลาดังกล่าว
เข้าคูหา

เชื่อว่ามีหลายคน ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ใน กทม. แม้ชื่อในทะเบียนบ้านจะอยู่ที่จังหวัดอื่น เมื่อการเลือกตั้ง กทม. มาถึง ก็เลยเกิดคำถามว่า “ทั้งๆ ที่เราใช้ชีวิตแทบทุกวันอยู่ในเมืองนี้ เราจำเป็นที่ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอย่างเดียวเหรอ ถึงจะมีสิทธิออกเสียงและออกแบบเมืองที่เราอยู่?”

เมื่อสิทธิในเมือง ไม่ควรถูกจำกัดอยู่แค่ในทะเบียนบ้าน

WeVis ขอเปิดพื้นที่คูหาให้ประชาชนที่ใช้ชีวิตใน กทม. (แม้ไม่มีทะเบียนบ้าน) เลือกผู้ว่าฯ และสภา กทม. ในช่วงวันที่ 8 - 13 พฤษภาคม 2565 แล้วรอติดตามผลการนับคะแนนพร้อมกัน วันที่ 14 พ.ค. 2565 นี้!

หมายเหตุ: การโหวตนี้ไม่มีผลทางกฎหมาย แต่เราอยากเปิดพื้นที่ให้ประชาชนที่ใช้ชีวิตใน กทม. แม้ไม่มีทะเบียนบ้าน มีสิทธิออกแบบเมืองที่ตัวเองอยู่อาศัย

เริ่มลงคะแนนกันเลย!

เลือกเขตกทม. ที่คุณอยู่

จะเป็นเขตที่คุณพักอาศัยอยู่ หรือเขตที่ใช้ชีวิตอยู่เป็นส่วนใหญ่ก็ได้